Mikroplasti osakeste reostuse alase teadlikkuse tõstmise ja probleemi lahendamise eesmärgil loodi Guppyfriend pesukott.

Guppyfriend pesukott  on patendeeritud lahendus, mis filtreerib pesemisel välja sünteetilistest materjalidest eralduvad kiud , et need ei jõuaks ookeani ja jõgedesse.

Pesukoti näol on tegemist alles esimese sammuga mikrokiudsaaste tervikliku lahenduse poole.

Meie tarbimine peab muutuma, tuleb välja töötada uued materjalid, tootmistehnikad, tõhusamad reoveepuhastid, et mikroplasti reostuse probleem laheneks, aga see võtab aega.

Seega on hetkel Guppyfriend pesukott praktiline ja tõhus viis vähendada meie ookeanide reostust.

Guppyfriendi pesukoti müügist saadav kasum läheb STOP! Micro Waste ja STOP! Plastic Academy algatuste heaks. Tegemist on mittetulunduslike ühingutega, mille eesmärk on uurida ja algatada ideid, kuidas plasti vältida, asendada ja uuesti kasutada.

Näitan ainukest tulemust